Szkoła Podstawowa nr 10 w Sosnowcu 

Aktualności

  

Przypominamy!!!

1. Opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń  przystępuje do sprawdzianu.
2. W przypadku rezygnacji z prawa do zdawania sprawdzianu w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia, rodzic (prawny opiekun) ucznia
składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o rezygnacji w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń  przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu.


Ogłoszenie
      
Trwa nabór do drużyny harcerskiej "Płomień".
  Chętnych uczniów z klas IV - VI prosimy o kontakt z druhną  Beatą Warwo.  Zbiórki odbywają się w każdą środę od 15:15 do 16:45


UWAGA RODZICE!!! 

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015 

Uwaga Rodzice klas pierwszych!


SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW  2014/2015


Koło religijne

Koło religijne „Warto dobrym być” ma na celu integralny rozwój uczestnika >> więcej <<

Rekolekcje na dobry początek

Z okazji święta patrona dzieci i młodzieży św. Stanisława Kostki w parafii pw. św. Tomasza Apostoła >> więcej << 


Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

W życiu każdego z nas wiele razy coś się kończyło i coś się rozpoczynało >> więcej <<

 

 


News

 


WYPRAWKA


STYPENDIUM

ARCHIWUM
2013/2014

ARCHIWUM
 2012/2013


ARCHIWUM
 2011/2012


ARCHIWUM
2010/2011